Lappeen Riennon suunnistajien pelisäännöt

 • Ilmoittaudutaan ajallaan harjoituksiin

 • Ollaan ajoissa paikalla

 • Ilmoitetaan poissaolot harjoituksista mahdollisimman ajoissa

 • Otetaan kaikki huomioon

 • Kannustetaan ja autetaan toisia

 • Muistetaan, että ollaan esimerkkeinä nuoremmille

 • Tullaan hyvällä ja positiivisella asenteella harjoituksiin

 • Harjoituksia ja kilpailuja voi käydä ilman mitään suorituspaineita, hyvillä mielin

 • Keskitytään omaan tekemiseen, ei muiden

 • Kannetaan vastuuta itsestä, ja myös seuran asioista

 • Pidetään yllä positiivista ilmapiiriä

 • Keskustellaan kaikkien kanssa

Pelisäännöt ovat laatineet Tinja Lantta ja Vertti Myllärinen 22.11.2018