Toimintasuunnitelma 2019

 • Vuonna 2019 Lappeen Riento täyttää 100-vuotta, ja kaikkien jäsenten yhteistä juhlaa vietetään sunnuntaina 21.7.2019 Kehruuhuoneella

 • Lappeen Riennon toiminnan tarkoituksena on tarjota laadukkaita harrastusmahdollisuuksia suunnistuksen parissa kaikille lajista kiinnostuneille.

 • Suunnistusjaoston noin kerran kuukaudessa pidettävät kokoukset ovat avoimia kaikille Rientolaisille, jotka haluavat olla mukana kehittämässä seuran suunnistustoimintaa.

 • Vuonna 2019 toimintaa tarjotaan seuraavissa ryhmissä: Rastikoulu, Junioriryhmä, Valmennusryhmä, Edustusryhmä, Aikuisten suunnistuskoulu.

 • Kuntosuunnistustapahtumien kehittämistä jatketaan vuonna 2019. Erityisesti panostetaan järjestelyjen yhdenmukaistamiseen, laadukkaisiin karttoihin ja ratoihin, sekä tiedottamiseen (ennakkotiedot ja online-tulokset). Uusista järjestelyohjeista tullaan tiedottamaan seuran jäseniä paremmin.

 • Taloudellisia panostuksia kohdennetaan juniori-, nuoriso- ja edustustoimintaan. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus saada etuja osallistumalla aktiivisesti seuratoimintaan. Ilmoittautumisten ja maksujen perusteet kaudelle 2018-2019 on määritelty erikseen (linkki).

 • Rastikoulu toteutetaan samalla tavalla kuin vuonna 2018. Junioriryhmän harjoitukset käynnistyvät jo kevätkaudella. Talvikaudella lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua seuran yleiselle salivuorolle ja Valmennuryhmän harjoituksiin.

 • Valmennusryhmän toiminta jatkuu valmennuspäällikön johdolla. Valmennustiimiin on saatu uusia henkilöitä mukaan, joka mahdollistaa laadukkaamman ja monipuolisemman toiminnan. Suurimpana tavoitteena on Valmennusryhmäläisten määrän kasvattaminen.

 • Tavoitteena on mahdollistaa seuratyöntekijän palkkaaminen myös vuoden 2019 jälkeen.

 • Edustusryhmän toiminnan kehittäminen jatkuu kaudella 2018-2019. Tavoitteena on luoda seura- ja harjoitteluympäristö, joka mahdollistaa urheilijoiden kehittymisen sekä yksilöinä että joukkueena. Kilpailulliset tavoitteet kohdistuvat SM-kilpailuihin ja seuraviesteihin. Tavoitteiden tukemiseksi urheilijoille järjestetään ympärivuotista leiritoimintaa, jonka lisäksi Lappeenrannan seudulla on mahdollisuus osallistua valmennusryhmän viikoittaisiin harjoituksiin. Seura tukee urheilijoita resurssiensa puitteissa taloudellisesti kohti tavoitteita. Urheilijoilta vaaditaan sitoutumista toimintaan ja tahtoa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, mikä tarkoittaa aktiivista osallistumista seura-, leiritys-, harjoitus- ja kilpailutoimintaan.

 • Toimintavuoden aikana tehdään pitkän tähtäimen suunnitelmat kilpailujen järjestämisestä. Vuonna 2019 järjestämme hiihtosuunnistuksen SM-keskimatkan ja -viestin 16.-17.2. ja kansalliset Rinkelirastit 3.-4.8. Näiden kilpailujen järjestämiseen tarvitaan kaikkien jäsenten panosta.

 • Karttojen päivityksen ja uusien karttojen valmistamisesta tehdään myös suunnitelmat tuleville vuosille. Tavoitteena on saada käyttöön erittäin laadukkaita karttoja parhaimmista maastoista, mistä hyötyvät kaikki suunnistuksen harrastajat koko Etelä-Karjalan alueella.

 • Jäsentiedotuksen kehittämistä jatketaan vuonna 2019, johon liittyy myös jäsenrekisterin täydellinen päivitys. Tiedotus on avointa ja läpinäkyvää. Pääasiallisena tiedotuskanavana on seuran nettisivut. Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa pyritään lisäämään entisestään.

 • Seura tarvitsee toimiakseen aktiivisia toimijoita ja talkoolaisia. Mukaan toimintaan pyritään saamaan lisää henkilöitä nykyisten toimijoiden tueksi. Seuran jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan muun muassa palautekyselyjen avulla.

 • Nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan enemmän ja pyritään myös hankkimaan uusia kumppaneita.

Suunnistusjaosto