Toimintasuunnitelma 2020

 • Vuonna 2020 Lappeen Riento aloittaa 101. toimintavuotensa

 • Lappeen Riennon toiminnan tarkoituksena on tarjota laadukkaita harrastusmahdollisuuksia suunnistuksen parissa kaikille lajista kiinnostuneille.

 • Suunnistusjaoston noin kerran kuukaudessa pidettävät kokoukset ovat avoimia kaikille Rientolaisille, jotka haluavat olla mukana kehittämässä seuran suunnistustoimintaa. Kokouksissa käsitellyistä asioista julkaistaan tiivistelmät nettisivuilla. 

 • Vuonna 2020 toimintaa tarjotaan seuraavissa ryhmissä: Rastikoulu, Junioriryhmä, Valmennusryhmä, Edustusryhmä, Aikuisten suunnistuskoulu.

 • Kuntosuunnistustapahtumien kehittämistä jatketaan vuonna 2020. Erityisesti panostetaan järjestelyjen yhdenmukaistamiseen, laadukkaisiin karttoihin ja ratoihin, sekä tiedottamiseen (ennakkotiedot ja online-tulokset). Uudet järjestelyohjeet ovat kaikkien saatavilla nettisivuilla.

 • Taloudellisia panostuksia kohdennetaan juniori-, nuoriso- ja edustustoimintaan. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus saada etuja osallistumalla aktiivisesti seuratoimintaan. Ilmoittautumisten ja maksujen perusteet kaudelle 2019-2020 on määritelty erikseen (linkki).

 • Rastikoulu toteutetaan samalla tavalla kuin vuonna 2019, harjoitusten sisältöjä kehitetään edelleen. Junioriryhmän omia taitoharjoituksia järjestetään kevät- ja syyskaudella. Talvikaudella lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua seuran yleiselle salivuorolle ja Valmennusryhmän harjoituksiin.

 • Valmennusryhmän toiminta jatkuu valmennuspäällikön johdolla. Valmennustiimiin on saatu uusia henkilöitä mukaan, joka mahdollistaa laadukkaamman ja monipuolisemman toiminnan. Suurimpana tavoitteena on Valmennusryhmäläisten määrän kasvattaminen.

 • Tavoitteena on mahdollistaa seuratyöntekijän palkkaaminen myös vuoden 2020 jälkeen.

 • Lappeen Riennon suunnistuksen edustusryhmätoiminnan kehittäminen jatkuu kaudella 2019-2020. Nykyisen toimintamallimme kolmantena vuonna jatkamme seura- ja valmennusympäristömme aktiivista eteenpäin viemistä. Tällä luomme mahdollisuuksia edustusryhmän urheilijoiden kehittymiseen sekä yksilöinä että joukkueena.

  Kilpailulliset tavoitteet kohdistuvat SM-kilpailuihin ja seuraviesteihin. Urheilijoille järjestetään tavoitteita palvelevaa ympärivuotista leiritoimintaa ja Lappeenrannan seudulla pidetään valmennusryhmän viikoittaisia harjoituksia.

  Edustusryhmään voivat liittyä kaikki tavoitteellisesti harjoittelevat urheilijat. Seura tukee urheilijoita resurssiensa puitteissa kohti tavoitteita tämän toimintasuunnitelman mukaisesti. Urheilijoilta edellytetään sitoutumista toimintaan ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, mikä tarkoittaa aktiivista osallistumista leiritys-, harjoitus-, kilpailu- ja seuratoimintaan. Vastuu henkilökohtaisesta kehittymisestä on myös urheilijalla: urheilijan ja seuran välinen vuorovaikutus on molemminpuolista.

 • Seuraavien vuosien aikana noudatamme tehtyä pitkän tähtäimen suunnitelmaa kilpailujen järjestämisestä. Vuonna 2020 järjestämme kansalliset Rinkelirastit 1.8. ja Viestiliigaan kuuluvan Klaaniviestin 29.8. Kilpailujärjestelyihin tarvitaan kaikkien jäsenten panosta.

 • Tulevien vuosien kartoitussuunnitelmat on tehty vuonna 2019. Kartoitussuunnitelman tiedostamme nykytilanteen ja pystymme jatkossa mahdollistamaan erittäin laadukkaita karttoja saatavuuden parhaimmista mahdollisista maastoista, mistä hyötyvät kaikki suunnistuksen harrastajat koko Etelä-Karjalan alueella.

 • Jäsentiedotuksen suhteen kehitysaskeleita otettiin vuonna 2019, mutta kehittämistä on jatkettava edelleen. Tiedotus on avointa ja läpinäkyvää. Pääasiallisena tiedotuskanavana on seuran nettisivut. Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa pyritään lisäämään entisestään.

 • Seura tarvitsee toimiakseen aktiivisia toimijoita ja talkoolaisia. Mukaan toimintaan pyritään saamaan lisää henkilöitä nykyisten toimijoiden tueksi. Seuran jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan muun muassa palautekyselyjen avulla. 

 • Nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan enemmän ja pyritään myös hankkimaan uusia kumppaneita.

Suunnistusjaosto